Vyhlášky
OZV č. 1/2020, o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší, nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována

Obec Jeníkov


OZV č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu

Obec Jeníkov


OZV č. 1/2019, o místním poplatku ze psů

Obec Jeníkov


Nařízení obce č. 1/2019, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce

Obec Jeníkov


Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu

Obec Jeníkov


OZV č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Obec Jeníkov


OZV č. 3/2014, Požární řád obce

Obec Jeníkov


OZV č. 2/2014, kterou se zrušuje OZV č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obec Jeníkov


OZV č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obec Jeníkov


OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 2/2010

Obec Jeníkov


OZV č. 2/2011, kterou se mění OZV č. 1/2010, o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Jeníkov