Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu

Obec Jeníkov


OZV č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Obec Jeníkov


OZV č. 3/2014, Požární řád obce

Obec Jeníkov


OZV č. 2/2014, kterou se zrušuje OZV č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obec Jeníkov


OZV č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obec Jeníkov


OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 2/2010

Obec Jeníkov


OZV č. 2/2011, kterou se mění OZV č. 1/2010, o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Jeníkov


Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se mění OZV č. 1/2010

Zastupitelstvo obce Jeníkov


Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Zastupitelstvo obce Jeníkov


Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Jeníkov