Veřejné zakázky obce na internetovém portálu

Veřejné zakázky z profilu zadavatele

Zakázky obce umístěné na certifikovaném internetovém portálu zakázek

Obec Jeníkov registrovala svůj tzv. profil zadavatele na internetovém portále elektronické evidence zakázek (který je provozován na certifikovaném serveru) a jeho uveřejnění oznámila ve Věstníku veřejných zakázek dle § 157 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Profilem zadavatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. Profil zadavatele stanovila letošní novela zákona o veřejných zakázkách.

 

Odkazy