Veřejné zakázky na webu obce

VZMR č. 1/2017 "Technická vybavenost pro 16 RD - komunikace, Dostavba MK na p.p.č. 433/4 v k.ú. Jenkov u Duchcova, SO 01 - komunikace"

Obec Jeníkov

VZMR č. 1/2017 je zveřejněna na: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/da075176-952b-4e1b-8e9c-ad04e26590c2/Zakazka/P17V00000001