Veřejné zakázky na webu obce

VZMR č. 1/2015 - Jeníkov - úprava veřejného osvětlení

Obec Jeníkov

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 1/2015: Jeníkov - úprava veřejného osvětlení

Veškeré podklady a přílohy výzvy jsou uveřejněny na níže uvedeném profilu zadavatele

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/da075176-952b-4e1b-8e9c-ad04e26590c2/Zakazka/P15V00000001