Úřední deska

Oznámení - nakládání s odpadem v domácnostech v karanténě

Důležité upozornění

Oznámení – nakládání s odpadem v domácnostech v karanténě

 

V souvislosti se stanoviskem Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělením Ministerstva životního prostředí k nakládání s ochrannými rouškami sdělujeme následující. Domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu.

Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.