Úřední deska

Autobusová doprava od 1.1.2015

Vážení občané,

níže uvedené informace a přiložené přílohy jsme obdrželi z Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

k 1. lednu 2015 dochází v Ústeckém kraji ke kompletní reorganizaci autobusových linek, mění se dopravci, dopravní oblasti, vedení linek a rozsah jízdních řádů. Zároveň se zavádí integrovaný zónově relační tarif, jednotný pro všechny smluvní autobusové a železniční dopravce. Společně tento systém ponese název Doprava Ústeckého kraje.

Veškeré dostupné informace zveřejňujeme průběžně na webových stránkách www.dopravauk.cz, v říjnu t.r. byl distribuován magazín pro cestující veřejnost, postupně se cestující dozvídají informace z Krajských novin, další detailnější informace získají v informačních kancelářích dopravců nebo z letáků, které naleznou jak v samotných autobusech, tak v již zmíněných informačních kancelářích.

Informační kampaň doplní v těchto dnech také představení nových autobusů ve vybraných městech našeho kraje, kde budou zástupci oddělení dopravní obslužnosti poskytovat cestujícím odpovědi na jejich dotazy týkající se změn v dopravě od ledna 2015.

Pro Vaši potřebu a informovanost Vám v příloze zasílám elektronickou verzi již zveřejněných materiálů, tj. dopravního magazínu a letáků určených pro území celého kraje - ke stažení je cestující samozřejmě najdou na webových stránkách www.dopravauk.cz (sekce Stáhnu si informační leták - http://www.kr-ustecky.cz/stahnu-si-informacni-letak/ds-98436/p1=206504).

 

S pozdravem

Ing. Jindřich Franěk
vedoucí odboru
dopravy a silničního hospodářství


 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
DUK_letak_doprava_01.pdf 949.7 Kb
DUK_letak_doprava_02 tarif.pdf 1156.9 Kb
DUK_letak_doprava_03 casove jizdenky.pdf 558 Kb
UL_kraj_Doprav_broz_A4_komplet_v4_OK.pdf 2336.5 Kb