Archiv

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2016 Mikroregionu Stropník

Závěrečný účet za rok 2016 byl zveřejněn na stránkách Mikroregionu Stropník

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Stropník

Nám. Republiky 5 419 01 Duchcov, IČ 71225340

 

 

OZNÁMENÍ
dle § 39 odst. 10 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění


V souladu s ustanovením § 39 odst. 10 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, oznamujeme, že schválený „Závěrečný účet Mikroregionu Stropník včetně zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2016“, je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách Mikroregionu Stropník http://mikroregionstropnik.cz/

  • Závěrečný účet za rok 2016

 

 

Do listinné podoby „Závěrečného účtu Mikroregionu Stropník za rok 2016, je možno nahlédnout OÚ Jeníkov.
 

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: