Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 10/2020

Obec Jeníkov


Rozpočet obce na rok 2021

Obec Jeníkov


Oznámení o rozpočtu na rok 2021

Obec Jeníkov


Usnesení o nařízení elektronické dražby - Dražební vyhláška

Exekutorský úřad Praha 10


Zprovoznění odběrového místa na COVID v Teplicích od 16.11.2020

Důležitá informace


Bezplatné finanční poradenství - dluhová poradna

STOP Exekuce v Ústeckém kraji


Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024

Obec Jeníkov


Rozpočtové opatření č. 9/2020

Obec Jeníkov


Návrh rozpočtu obce Jeníkov na rok 2021

Obec Jeníkov


Návrh rozpočtu MŠ Jeníkov na rok 2021

Obec Jeníkov


Dobrovolnictví v Ústeckém kraji
Rozpočtové opatření č. 8/2020

Obec Jeníkov


Oznámení - rozpočtová opatření Mikroregionu Stropník na rok 2020

Mikroregion Stropník


Rozpočtové opatření č. 7/2020

Obec Jeníkov


Rozpočtové opatření č. 6/2020

Obec Jeníkov


Mimořádné opatření č. 1/2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem - zamezení dalšího šíření COVID-19

Krajská hygienická stanice ÚK


Rozpočtové opatření č. 5/2020

Obec Jeníkov


Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2019 - Mikroregion Stropník

Mikroregion Stropník


Závěřečný účet obce Jeníkov za rok 2019 vč. příloh

Obec Jeníkov


Rozpočtové opatření č. 4/2020

Obec Jeníkov


Důležité kontakty: registrace požadavků i dobrovolníků, pomoc seniorům - COVID-19

Ústecký kraj


Rozpočtové opatření č. 3/2020

Obec Jeníkov


Rozpočtové opatření 2/2020

Obec Jeníkov


Opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212 - opatření týkající se lesů

Ministerstvo zemědělství


Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Důležité informace


Bezplatné finanční poradenství - dluhová poradna

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, z.s.


Poděkování spoluobčanům za pomoc - bavlněné roušky

Informace


Oznámení občanům - roznášení bavlněných roušek občanům obce

Informace


Oznámení - nakládání s odpadem v domácnostech v karanténě

Důležité upozornění


Pomoc našim seniorům

Obec Jeníkov


Rozpočtové opatření č. 1/2020

Obec Jeníkov


Oznámení o schválení rozpočtového výhledu DSO Mikroregion Stropník

Mikroregion Stropník


Důležitá informace: "Bezpečnostní desatero"

Hasičský záchranný sbor České republiky


Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2020 a Rozpočtu na rok 2018 Mikroregionu Stropník

Mikroregion Stropník


VZMR 2/2018 "Oprava - rekonstrukce chodníku na p.p.č. 591/8 a 604/6 v k.ú. Jeníkov u Duchcova"

Obec Jeníkov


Informace pro subjekty údajů - GDPR

GDPR - Obec Jeníkov


Dotace nad 50.000,- Kč

Obec Jeníkov


Sociálně-právní ochrana dětí

Obec Jeníkov


Aktualizovaná verze návodu pro občana: "Stěhuji se, kam změnu (ne)hlásit?"

OÚ Jeníkov, evidence obyvatel


Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových


Národní síť záchranných stanic - Český svaz ochránců přírody

Záchranná stanice Falco


Oznámení - poštovní provozovna Partner II.

Obec Jeníkov


Zveřejněné informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Přehled dotazů a odpovědí poskytnutých podle zákona o zveřejňování informací za roky 2011 a 2012


Sazebník úhrad za poskytování informací

Ceník úkonů placených za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 pro rok 2013


Úřední deska - archiv změn