Úřední deska
Záměr obce prodat části pozemků

Obec Jeníkov


Výroční zpráva za rok 2019

Obec Jeníkov


Rozpočtové opatření č. 1/2020

Obec Jeníkov


Veřejná vyhláška opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích"

Magistrát města Teplice, odbor dopravy


Doplňující Volby do Senátu Parlamentu ČR 27. - 28.3.2020

Obec Jeníkov - Stanovení minimálního počtu členů OVK


Dražební vyhláška - p.p.č. 400/2 k.ú. Oldřichov u Duchcova

Exekutorský úřad Praha 10


Výluky a omezení provozu na železniční trati 130

České dráhy, a.s.


Rozpočtové opatření č. 9/2019

Obec Jeníkov


Oznámení o nálezu pohárů na katastru obce

Obec Jeníkov


Informace: televizní digitalizace - přeladění na nový digitální signál DVB-T2.

Česká televize


Oznámení o schválení rozpočtu Mikroregionu Stropník na rok 2020

Mikroregion Stropník


Oznámení o schválení rozpočtového výhledu DSO Mikroregion Stropník

Mikroregion Stropník


Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Jeníkov na rok 2020

Obec Jeníkov


Rozpočtové opatření č. 8/2019

Obec Jeníkov


Rozpočtové opatření č. 7/2019

Obec Jeníkov


Informace pro občany: Projekt "Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina"

Správa železniční dopravní cesty, s.o.


Důležitá informace: "Bezpečnostní desatero"

Hasičský záchranný sbor České republiky


Rozpočtové opatření č. 6/2019

Obec Jeníkov


Finanční podpora Ústeckého kraje - Program 2019 - pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Oldřichov

Obec Jeníkov


Schválený Závěrečný účet za rok 2018 - Mikroregion Stropník

Mikroregion Stropník


Oznámení - rozpočtová opatření na rok 2019: Mikroregion Stropník

Mikroregion Stropník


Výstraha - smogová situace

ČHMÚ


Rozpočtové opatření č. 5/2019

Obec Jeníkov


Rozpočtové opatření č. 4/2019

Obec Jeníkov


Rozpočtové opatření č. 3/2019

Obec Jeníkov


Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Obce Jeníkov za rok 2018

Obec Jeníkov


Závěrečný účet obce Jeníkov za rok 2018

Obec Jeníkov


Návrh Závěrečného účtu obce Jeníkov za rok 2018

Obec Jeníkov


Informace pro spolky a bývalá občanská sdružení

Ministerstvo spravedlnosti


Rozpočtové opatření č. 2/2019

Obec Jeníkov


Rozpočtové opatření č. 1/2019

Obec Jeníkov


Návrh rozpočtu obce Jeníkov na rok 2019

Obec Jeníkov


Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Jeníkov

Obec Jeníkov


Opis výsledku hlasování v okrsku - Volby do Senátu Parlamentu ČR

Obec Jeníkov


Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Mikroregionu Stropník za rok 2017

Mikroregion Stropník


Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2020 a Rozpočtu na rok 2018 Mikroregionu Stropník

Mikroregion Stropník


VZMR 2/2018 "Oprava - rekonstrukce chodníku na p.p.č. 591/8 a 604/6 v k.ú. Jeníkov u Duchcova"

Obec Jeníkov


Informace pro subjekty údajů - GDPR

GDPR - Obec Jeníkov


Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020

Mikroregion Stropník


Střednědobý výhled rozpočtu obce Jeníkov na roky 2018 - 2020

Obec Jeníkov


Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Stropník 2019 - 2020

Mikroregion Stropník


Dotace Obci Jeníkov z Ústeckého kraje - POV 2017

Medializace Ústeckého kraje - Projekt: "P-2015-002874 Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Jeníkov - část Oldřichov"


Dotace nad 50.000,- Kč

Obec Jeníkov


Informace: Platba daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

Finanční správa ČR


Změny v jízdních řádech linky č. 488 od 1.9.2015

Ústecký kraj


Sociálně-právní ochrana dětí

Obec Jeníkov


Aktualizovaná verze návodu pro občana: "Stěhuji se, kam změnu (ne)hlásit?"

OÚ Jeníkov, evidence obyvatel


Autobusová doprava od 1.1.2015
Změny v autobusové dopravě Teplicka a Příměstské dopravě Teplice od roku 2015

Informace jak budou jezdit autobusy na Teplicku a nové jízdní řády a linky používané od roku 2015.


Poučení pro držitele e-pasu

Magistrát města Teplice


Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových


Národní síť záchranných stanic - Český svaz ochránců přírody

Záchranná stanice Falco


Oznámení - poštovní provozovna Partner II.

Obec Jeníkov


Výstraha hlásné a předpovědní povodňové služby

Krajské operační a informační středisko HZS ÚK


Zveřejněné informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Přehled dotazů a odpovědí poskytnutých podle zákona o zveřejňování informací za roky 2011 a 2012


Sazebník úhrad za poskytování informací

Ceník úkonů placených za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 pro rok 2013


TISKOVÁ ZPRÁVA - Novinky k placení daně z nemovitostí

Generální finanční ředitelství


Informace o platbách místních poplatků

Obecní úřad Jeníkov


Zachování nemocnice Duchcov a rozšíření služeb

Město Duchcov


Projekt "Práce bez překážek"

Republikové centrum vzdělávání


Projekt "Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům"

Státní fond životního prostředí ČR


Úřední deska - archiv změn