Úřední deska
Záměr obce pronajmout pozemky - p.p.č. 133/4 k.ú. Jeníkov, p.p.č. 430/88 k.ú. Oldřichov

Obec Jeníkov


Záměr obce pronajmout část pozemku st.p.č. 10/1 v k.ú. Jeníkov u Duchcova

Obec jeníkov


Záměr obce pronajmout část pozemku 423/1 v k.ú. Oldřichov u Duchcova

Obec Jeníkov


Záměr obce pronajmout část p.p.č. 78/4 v k.ú. Oldřichov

Obec Jeníkov


Záměr obce prodat část pozemku p.p.č. 572/1 v k.ú. Jeníkov u Duchcova

Obec Jeníkov


Záměr obce prodat část pozemku p.p.č. 422/2 v k.ú. Oldřichov u Duchcova

Obec Jeníkov


Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

ČEZ Distribuce, a.s.


Oznámení o době a místě konání voleb do ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

Volby do zastupitelstev krajů


Pozvánka na slavnostní žehnání obnovené kapličky

Římskokatolická farnost Jeníkov


Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Jeníkov

Obec Jeníkov


Rozpočtové opatření č. 6/2020

Obec Jeníkov


Pozvánka - rehabilitační odpoledne v Lahošti

Obec Lahošť


Aukční vyhláška č. EAS/UTP/075/2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových


Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise

Volby do krajských zastupitelstev 2020


Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - Opatření při nedostatku vody

Magistrát města Teplice, odbor životního prostření


Integrované šetření v zemědělství 2020 - informace pro zemědělské subjekty sídlící v naší obci

Český statistický úřad


Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - opatření při nedostatku vody

Magistrát města Teplice, odbor ŽP


Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

Volby do zastupitelstev krajů


Stanovení počtu členů okrskové volední komise

Volby do zastupitelstev krajů 2020


Mimořádné opatření č. 1/2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem - zamezení dalšího šíření COVID-19

Krajská hygienická stanice ÚK


Rozpočtové opatření č. 5/2020

Obec Jeníkov


Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2019 - Mikroregion Stropník

Mikroregion Stropník


Závěřečný účet obce Jeníkov za rok 2019 vč. příloh

Obec Jeníkov


Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - opatření při nedostatku vody

Magistrát města Teplice, Odbor ŽP


Rozpočtové opatření č. 4/2020

Obec Jeníkov


Důležité kontakty: registrace požadavků i dobrovolníků, pomoc seniorům - COVID-19

Ústecký kraj


Výlukový jízdní řád platný od 16. května do 11. listopadu 2020

České dráhy, a.s.


Rozpočtové opatření č. 3/2020

Obec Jeníkov


Důležité oznámení - úřední hodiny od 20.4.2020

Obecní úřad Jeníkov, provozovna mandlu


Rozpočtové opatření 2/2020

Obec Jeníkov


Opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212 - opatření týkající se lesů

Ministerstvo zemědělství


Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Důležité informace


Bezplatné finanční poradenství - dluhová poradna

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, z.s.


Poděkování spoluobčanům za pomoc - bavlněné roušky

Informace


Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 19. března 2020

Důležitá informace


Oznámení občanům - roznášení bavlněných roušek občanům obce

Informace


Oznámení - nakládání s odpadem v domácnostech v karanténě

Důležité upozornění


Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 18. března 2020

Důležité informace


Pomoc našim seniorům

Obec Jeníkov


OMEZENÍ POHYBU LIDÍ NA ÚZEMÍ ČR

Důležité informace


Důležitá oznámení vlády České republiky

Opatření z důvodu nebezpečí nákazy koronavirem


Rozpočtové opatření č. 1/2020

Obec Jeníkov


Oznámení o schválení rozpočtu Mikroregionu Stropník na rok 2020

Mikroregion Stropník


Oznámení o schválení rozpočtového výhledu DSO Mikroregion Stropník

Mikroregion Stropník


Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Jeníkov na rok 2020

Obec Jeníkov


Informace pro občany: Projekt "Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina"

Správa železniční dopravní cesty, s.o.


Důležitá informace: "Bezpečnostní desatero"

Hasičský záchranný sbor České republiky


Finanční podpora Ústeckého kraje - Program 2019 - pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Oldřichov

Obec Jeníkov


Schválený Závěrečný účet za rok 2018 - Mikroregion Stropník

Mikroregion Stropník


Výstraha - smogová situace

ČHMÚ


Informace pro spolky a bývalá občanská sdružení

Ministerstvo spravedlnosti


Návrh rozpočtu obce Jeníkov na rok 2019

Obec Jeníkov


Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Jeníkov

Obec Jeníkov


Opis výsledku hlasování v okrsku - Volby do Senátu Parlamentu ČR

Obec Jeníkov


Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Mikroregionu Stropník za rok 2017

Mikroregion Stropník


Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2020 a Rozpočtu na rok 2018 Mikroregionu Stropník

Mikroregion Stropník


VZMR 2/2018 "Oprava - rekonstrukce chodníku na p.p.č. 591/8 a 604/6 v k.ú. Jeníkov u Duchcova"

Obec Jeníkov


Informace pro subjekty údajů - GDPR

GDPR - Obec Jeníkov


Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020

Mikroregion Stropník


Střednědobý výhled rozpočtu obce Jeníkov na roky 2018 - 2020

Obec Jeníkov


Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Stropník 2019 - 2020

Mikroregion Stropník


Dotace nad 50.000,- Kč

Obec Jeníkov


Informace: Platba daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

Finanční správa ČR


Změny v jízdních řádech linky č. 488 od 1.9.2015

Ústecký kraj


Sociálně-právní ochrana dětí

Obec Jeníkov


Aktualizovaná verze návodu pro občana: "Stěhuji se, kam změnu (ne)hlásit?"

OÚ Jeníkov, evidence obyvatel


Autobusová doprava od 1.1.2015
Změny v autobusové dopravě Teplicka a Příměstské dopravě Teplice od roku 2015

Informace jak budou jezdit autobusy na Teplicku a nové jízdní řády a linky používané od roku 2015.


Poučení pro držitele e-pasu

Magistrát města Teplice


Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových


Národní síť záchranných stanic - Český svaz ochránců přírody

Záchranná stanice Falco


Oznámení - poštovní provozovna Partner II.

Obec Jeníkov


Výstraha hlásné a předpovědní povodňové služby

Krajské operační a informační středisko HZS ÚK


Zveřejněné informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Přehled dotazů a odpovědí poskytnutých podle zákona o zveřejňování informací za roky 2011 a 2012


Sazebník úhrad za poskytování informací

Ceník úkonů placených za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 pro rok 2013


TISKOVÁ ZPRÁVA - Novinky k placení daně z nemovitostí

Generální finanční ředitelství


Informace o platbách místních poplatků

Obecní úřad Jeníkov


Zachování nemocnice Duchcov a rozšíření služeb

Město Duchcov


Projekt "Práce bez překážek"

Republikové centrum vzdělávání


Projekt "Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům"

Státní fond životního prostředí ČR


Úřední deska - archiv změn