Informace pro občany

Informace: osobní doklady (občanské průkazy, cestovní pasy)

Informační materiály týkající se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů, jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx v části "Související dokumenty"